Menu

Blir møtt med arroganse

Stortingspolitiker Øyvind Vaksdal fra Haugesund mener han i sin kamp for T-forbindelsen blir møtt med arroganse i Samferdselsdepartementet. - Jeg er sjokkert over statssekretær Hege Solbakken oppførsel, sier Vaksdal.

Av admin | 06.06.2008 10:46:51

Bakkgrunnen for henvendelsen til Samferdselsdepartementet var at Vaksdal 7. mai sendte et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren da det gikk rykter om en ytterligere forsinkelse på T- forbindelsen. Det kunne medføre at Stortinget ikke fikk den til behandling i vårsesjonen. Vaksdal mener at Samferdselsministeren ga et intetsigende svar, men hvor hun skal ha forsikret at det ble arbeidet intenst med saken for å få den fremlagt til Stortinget.

Vaksdal fikk brakt på det rene at saken ble sendt fra direktoratet til departementet for ca. to uker siden. Få dager senere fikk han høre at saken var sendt en ekstra runde til Finansdepartemenet før den kunne sendes Stortinget.

– Da det er av stor betydning at saken får en rask behandling, tok jeg kontakt med statssekretær Hege Solbakken i Samferdseldepartementet, viste til mitt skriftlige spørsmål, spurte om det var riktig at saken var videresendt Finansdepartementet og om når saken ville komme til Stortinget.

– I stedet for å gi meg et svar, fortalte hun meg to ganger at jeg overhode ikke hadde greie på dette. Det var visse prosedyrer man måtte igjennom som jeg ikke hadde peiling på siden jeg aldri hadde vært i regjering, og hun baserte sine karakteristikker av undertegnede på uttalelser jeg skulle ha gitt til pressen i Rogaland, sier Øyvind Vaksdal.

Vaksdal ble sjokkert over hennes oppførsel, utrykte sin frustrasjon over hennes arroganse og avsluttet samtalen.

– Jeg har aldri før som folkevalgt gjennom 25 år opplevd maken til arroganse fra noen. Jeg hadde faktisk forventet at den politisk ledelse i et departement var utstyrt både med folkeskikk og respekt for Stortinget, selv om dette var en uformell henvendelse, sier Vaksdal som mener tiden er i ferd med å renne ut for T-forbindelsen.

– Jeg håper nå Samferdselsdepartementet bruker sine krefter på å få saken til Stortinget i stedet for å produsere unnskyldninger for å ikke gjøre noe, sier Vaksdal.

Av Egil Kr. Solberg | 06.06.2008 kl.10:4