Menu

BioMar utvider

BioMar tror på videre vekst i Norge og har besluttet å utvide produksjonskapasiteten. En utvidelse på Karmøy vurderes. Anlegget blir i tilfelle et av verdens største for produksjon av fiskefôr.

Av admin | 27.05.2014 14:54:32

Bare tre år etter at BioMar utvidet sin fiskefôrfabrikk på Myre i Vesterålen til å bli Nord-Norges største, er det besluttet en ytterligere utvidelse av BioMars kapasitet i Norge.

Flere gode lokaliseringsalternativ har vært vurdert. Basert på foreliggende data vil BioMars kapasitetsøkning komme med en utvidelse av eksisterende produksjonsanlegg på Karmøy.

Endelig lokaliseringsvalg blir tatt innen kort tidm melder BioMar på sin hjemmeside.

Av Veronica Rona Thomassen | 27.05.2014 kl.14:54