Menu
Rådhuset på Bokn.

Billigere i store kommuner

En oversikt viser at de kommunale avgiftene er betydelig høyere i små kommuner sammenlignet med de større. Mens Haugesund har årlige gebyrer på 10.189,- så har Bokn avgifter på 12.330,-.

Av Egil M Solberg | 03.08.2016 13:21:19

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing i vårt fylke er imidlertid i gjennomsnittlig over 2200,- billigere pr.år enn i landet for øvrig.

Gjennomsnittlig i Norge er 12.780,- pr år, mens det i Rogaland i snitt koster 10.501,- med kommunale avgifter pr år.

– I vårt fylke er det store variasjoner og det er et tankekors at det er så store forskjeller mellom små og større kommuner, sier distriktsleder Frode Rødder i Huseiernes Landsforbund til Tysvær Bygdeblad.