Menu

– Bilistene må få lov til å tenke selv

Kjørelærer Freddy Andersen er uenig i forslaget om å sette ned fartsgrensene på Karmøy. Han mener bilistene må få lov til å tenke selv. - Når man setter en masse fartsgrenser fratar man folk muligheten til å tenke selv, sier Andersen.

Av admin | 26.02.2007 10:03:30

– Skiltet forteller jo ikke hvor fort man kan kjøre. Det forteller oss maksfart når man har gode forhold. Bilisten tror at når fartsgrensen står så har andre tenkt for ham, og at man da slipper å tenke selv. Det er nettopp derfor det går gale. Vi må la folk tenke selv og ikke påtvinge dem en masse tull, sier Andersen.

Lensmann i Karmøy, Reidar Gaupås, sier i dag til Haugesunds Avis at han vil fjerne 80-sonene på 20 strekninger på Karmøyveiene.

Av Helge Bro Matland | 26.02.2007 kl.10:0