Menu

Betydelige vegprosjekter på E134 og E39

Både Rogfast, Haugalandspakken og nye tunneler på E134 over Haukelifjell prioriteres i nytt handlingsprogram.

Av admin | 30.01.2010 12:26:14

I perioden 2010-2013 prioriterer vegdirektør Terje Moe Gustavsen den pågående utbedringen av E 39 på strekningen Jektevik-Sandvikvåg på Stord.
 
I peroden 2014-2019 prioriterer vegdirektøren E 39 Rogfast i Rogaland. Men her er prioriteringen betinget av at det er tilslutning til delvis bompengefinansiering av utbyggingen.

På E134 er det i første fireårsperiode forutsatt statlige midler til oppfølging av den vedtatt Haugalandspakken. I tråd med lokalpolitiske vedtak prioriteres blant annet prosjektet E 134 Skjold-Solheim.

Videre forutsetter vegdirektøren statlige midler til bygging av Stordalstunnelen på E 134 i Etne kommune. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansering av prosjektet.

Videre prioriteres trafikksikkerhetstiltak som etablering av midtrekkeverk eller forsterket midtoppmerking på innfarten til Haugesund.

I den siste seksårsperioden legger vegdirektøren opp at Haugalandspakken videreføres.

I denne perioden er det aktuelt å prioritere statlige midler til å starte bygging av nye tunneler på E 134 over Haukelifjell og forbi Røldal i Hordaland. Prioriteringen er betinget av det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen, skriver Vegdirektoratet.

Av Egil Kr. Solberg | 30.01.2010 kl.12:2