Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Betaler for meningsmålinger

Staten blar opp flere hundre tusen kroner for å gi meningsmålingshjelp til kommuner som vurderer å slå seg sammen her i landet. Kommunene får også reformstøtte på opp til 30 millioner kroner.

Av admin | 20.03.2015 06:19:18

Det er innbyggerne i kommuner som vurderer å slå seg sammen med andre, som nå skal få si sin mening.

Reformstøtte
Kommuner der det fattes nasjonale vedtak om sammenslåing i reformperioden vil kunne få reformstøtte fra staten.

Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og utbetales på tidspunktet for sammenslåingen.

Reformstøtten går til alle sammenslåtte kommuner som etter sammenslåingen har mer enn 10 000 innbyggere, med et minstebeløp på 5 mill. kroner per sammenslåing.

Støtten er differensiert etter innbyggertall. Maksimalt beløp er 30 mill. kroner for de mest folkerike sammenslåingene.

Alt om kommunereformen kan du lese her…