Menu

Best i landet på lærlinger

Alt tyder på at det i Rogaland inngås 2700 nye lærlingkontrakter før året er omme. Det er ny rekord og best i landet.

Av admin | 22.11.2012 05:57:14

– Vi har et næringsliv som har etablert en fantastisk tradisjon for å ta inn lærlinger. Slik har det vært siden tidlig 1990-tall, sier Kjell-Reidar Hetland til aftenbladet.no. Hetland er seksjonssjef for fagopplæring i fylkeskommunen.

Av Rolf Helge Tveit | 22.11.2012 kl.05:56