Menu
Flyktninger
FOTO: Kjell Bua

Best i bosetting

Hittil i år har norske kommuner tatt mot over 8000 flyktninger. Det er en økning på 34 prosent i forhold til i fjor.

Av admin | 23.11.2015 09:22:16

Med 610 nye flyktninginnbyggere er Rogaland det fylket som har bosatt flest. Selv om kommunene nå tar mot flere flyktninger, venter stadig 5000 med innvilget opphold på et sted å flytte til.

Bosettingsbehovet vil ifølge NRK øke til 18.000 neste år.