Menu
E 134 over Haukeli i fremtiden

Bergen vil ha E134

Byrådet i Bergen ønsker kommunen skal gå inn for Haukeli i høringsrunden om veistrekningene mellom øst og vest. Dette er godt nytt for alle oss som bor på Haugalandet og i Sunnhordland.

Av Egil M Solberg | 27.03.2015 11:18:29

Byrådet i Bergen slutter seg dermed til Statens vegvesen, som i sin utredning anbefaler E-134 som et klart førstevalg, skriver Bergens Tidende.

«Når den nye forbindelsen over Oslofjorden står ferdig, vil alternativet over Haukelifjell også medføre en effektiv transportrute mot Østfold og videre til Sverige. Bergen kommune vil anbefale at dette alternativet gis høy prioritet.», står det skrevet i uttalelsen etter møte i byrådet i Bergen.

En satsing på E 134 over Haukeli vil bety mye for næringsliv og alle som bor på Haugalandet og i Sunnhordland.