Menu

Ber utesteder nekte colors

Politiet i Haugesund oppfordrer igjen utebransjen til å innføre en kleskode som utestenger medlemmer av de såkalte én-prosent motorsykkelklubbene.

Av admin | 29.11.2012 07:16:40

Politistasjonssjef Jørn Schelderup forteller til h-avis at politiet nå jobber for å forhindre rekruttering av medlemmer til disse klubbene. Som et ledd i det arbeidet ønsker de at folk med såkalte colors, blir nektet adgang.

Enkelte utesteder i byen har allerede en slik polecy, andre har ikke.

Av Rolf Helge Tveit | 29.11.2012 kl.07:16