Menu

Ber om nytenkning i sentrum

Sentrumsforeningen gjør feil når de satser på kampanjer og sirkus for å trekke folk til Haugesund sentrum. Det mener sentrumseksperten Odd Midtskog, ifølge Haugesunds Avis.

Av admin | 07.11.2012 06:46:53

Midtskog utfordrer gårdeierne og kommunen, som han mener må ta ansvar for utviklingen.

-Det må styres nøye hvem som får leie hvor, attraktive butikker må få ekstra gode kontrakter og butikker i samme bransje må etableres nær hverandre. Samtidig må kommunen sikre gode trafikkløsninger, sier eksperten.

Av Rolf Helge Tveit | 07.11.2012 kl.06:46