Menu

Beintøft i Fjord Line

Generalforsamling i Fjord Line har vedtatt at ansvarlig lån på 50 mill kr konverteres til aksjekapital som nedskrives fra 103,7 mill til 2,1 mill kr. Aksjenes pålydende reduseres fra 5 kr til 0,10 kr. Netto egenkapital blir da 20 mill kr.

Av admin | 27.06.2006 19:27:36

Fjord Line hadde et resultat etter skatt i 2005 på minus 206,5 mill kr mot minus 27,3 mill kr i 2004. Selskapets driftsresultat ble på minus 276,9 mill kr. I regnskapet er det foretatt nedskrivninger på vel 181 mill kr, og dette har svekket ordinært resultat med 175,7 mill kr.

Selskapet har siste året redusert kostnadene med 100 mill kr, som er en reduksjon i selskapets totale kostnader på 15 %. Nytt driftsopplegg for skipene har gitt nær 75 mill kr i effekt, parallelt med at landkostnadene er redusert med 25 mill kr.

Det er satt i gang tiltak som skal redusere landbaserte kostnader med ytterligere 40 mill kr. Som følge av dette vil antall årsverk bli redusert med ytterligere ca. 30-35 årsverk.

Av Egil Kr. Solberg | 27.06.2006 kl.19:2