Menu
NAV

Behov for 1076 flere

NAVs årlige bedriftsundersøkelse har avdekket at det er behov for 1076 flere sysselsatte i Rogaland.

Av admin | 04.05.2016 06:57:07

900 private og offentlige bedrifter og virksomheter har deltatt i undersøkelsen, som ble avsluttet i mars.

Størst behov for flere sysselsatte er det innen helse- og sosialsektoren.