Menu
Tinghuset, Haugaland Tingrett i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Beholder førerkortet etter påkjørsel

Politiet ville fortsatt ha førerkortet beslaglagt etter en påkjørsel i et fotgjengerfelt på Karmøy. Den 21 år gamle kvinnen som kjørte bilen motsatte seg dette og vant frem i retten.

Av Egil M Solberg | 09.05.2015 05:59:56

Det var 4. januar i år at en fotgjenger ble påkjørt i et fotgjengerfelt på Vestre Karmøyveg.

Kvinnen som kjørte bilen fikk et forelegg på 5.000 kroner og ble fratatt retten til å føre motorvogn i seks måneder.

Kvinnen motsatte seg beslaget. Tingretten avsa den 30. januar kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerkortet, – men ikke utover 30. april.

Da saken kom opp for andre gang, fant retten at det ikke var grunnlag for forlengelse av tilbakekallet. Kvinnen har dermed fått tilbake sitt førerkort.