Menu
Befolkning

Befolkningsvekst på Haugalandet

Den største prosentvis veksten i befolkningen vil komme i kommunene Sveio, Haugesund, Stord og Tysvær frem mot år 2040. Det viser beregninger fra Statistisk Sentralbyrå.

Av Egil M Solberg | 25.10.2016 14:08:03

Utsira er den eneste kommunen i vår region det er ventet nedgang i folketallet.

Mye av befolkningsøkingen vil komme på bakgrunn av økt innflyttingen, noe som også påvirker aldersprofilen i befolkningen.

Andelen personer over 70 år vil være lavest i 2040 på grunn av god netto innflytting. I kommuner med fraflytting øker aldringen.