Menu

Bedriftene i Rogaland godt rustet

Bedriftene i Rogaland er på bunnlinjen godt rustet til å møte utfordringer i lys av finanskrisen. Dette viser en ny undersøkelse som er gjennomført av NAV Rogaland. Men på sikt må flere bedrifter må gå til oppsigelser og permitteringer.

Av admin | 09.12.2008 15:35:04

– Men likevel er kanskje ikke bildet så svart som en skulle tro. Svært mange bedrifter ser positivt på sysselsettingssituasjonen på 6 måneders sikt, sier direktør Truls Nordahl i NAV Rogaland.

Om lag 650 bedrifter i Rogaland har svart på om hvorvidt permitteringer og oppsigelser vil bli en konsekvens av den globale finansuroen. Undersøkelsen kan ikke brukes som grunnlag for slutninger om hvordan arbeidsledigheten vil utvikle seg i Rogaland i tiden fremover.

Undersøkelsen er gjennomført i månedsskiftet november/desember.  Alle sysselsettende næringer i Rogaland er representert i svarmaterialet. Flest respondenter er det fra Bygg- og anlegg, varehandel, transport, olje og gassutvinning, finans- og tjenesteyting og offentlig sektor.

Permitteringer
Resultatene fra undersøkelsen viser at 13 prosent av bedriftene som har svart mener de må gå til permitteringer som følge av finansuroen. Dette er 7 prosent høyere enn ved undersøkelsen i oktober. Det er særlig bygg og anlegg som drar opp.

Her forventer 35 prosent av bedriftene at de må gå til permitteringer. Imidlertid rapporterer de aller fleste om at det vil dreie seg om færre enn 10 ansatte. Innen industri oppgir 18 prosent at de forventer permitteringer. Også her mener de fleste at det vil dreie seg om relativt få ansatte.

Oppsigelser
Undersøkelsen i oktober avslørte at 6 prosent av rogalandsbedriftene forventet oppsigelser som en konsekvens av finanskrisen. I desember er denne andelen steget til 12 prosent. Det er imidlertid få som forventer masseoppsigelser. Nesten 90 prosent av bedriftene hvor dette er aktuelt oppgir at det vil dreie seg om færre enn 10 ansatte.

De fleste bedriftene som risikerer oppsigelser befinner seg innen bygg- og anlegg. Om lag 30 prosent av bygg- og anleggsbedriftene frykter oppsigelser. Det dreier seg imidlertid om få ansatte i følge bedriftene selv.

Svak optimisme
Bedriftene ble bedt om å vurdere sysselsettingssituasjon i sin bedrift på tre og seks måneders sikt.  På tre måneders sikt tror 16, 4 prosent av bedriftene på en økende sysselsetting. En litt lavere andel tror på nedgang.. På 6 måneders sikt tror hele 25 prosent på økende sysselsetting, mens 21 prosent tror det skal ned. I oktober var disse tallene henholdsvis 18 og 28 prosent.

Dette er relativt små endringer, og tyder på at den positive vurderingen av fremtidsutsiktene fortsatt står ved lag 2 måneder senere. Flest positive bedrifter finner vi innen industri og offentlig forvaltning. Her tror 35 prosent på stigende sysselsetting på 6 måneders sikt.

Av Egil Kr. Solberg | 09.12.2008 kl.15:3