Menu

Bedrev trydgesvindel over fem år

En 49 år gammel mann bosatt i Haugesund ble dømt til 14 måneder i fengsel, hvor ti måneder ble gjort betinget, etter å bedrevet trygdesvindel fra 2005-2010. Mannen hevet sykepenger, til tross for at han var i arbeid, og unnlot å føre regnskap for sin bedrift.

Av admin | 07.05.2014 14:00:03

49-åringen ble også dømt til å betale en bot på 100 000 kroner.

Fra 2005-2010 unnlot han å oppgi skattepliktig inntekt for sin virksomhet på nærmere 2 millioner. Han mottok også sykepenger og arbeidsavklaringspenger i perioden 2007-2011 for rundt 830 000 kroner, selv om han jobbet i sin egen virksomhet.

Av Eirin Marthinussen | 07.05.2014 kl.13:59