Menu
graf opp vekst

Bedre tider i næringslivet

Andelen bedrifter som opplever økt omsetning er stigende, og det er nå om lag like mange bedrifter som har økt som redusert sin omsetning i de fire første månedene av året.

Av Egil M Solberg | 30.06.2017 13:30:39

Det er Tveit Regnskap AS som lager næringsbarometeret som i dag er publisert.

Her fremkommer det at andelen bedrifter med positivt resultat har økt fra i fjor.

Andelen virksomheter med positivt resultat er nå på 50 %. I tillegg har 57 % av bedriftene økt driftsresultatet sitt sammenlignet med samme periode i fjor.

Bygge- og anleggsvirksomhet går godt. Bransjen fortsetter en positiv trend både på omsetning og resultat. Hele 65 % av bedriftene i bygge- og anleggsbransjen økte resultatene 1. tertial 2017 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Nedgang i varehandelen
Varehandelen fortsetter i motbakke. Hele 62 % av bedriftene i bransjen har lavere omsetning sammenlignet med samme periode i 2016. Kun 30 % av bedriftene kan vise til positive resultater i løpet av årets første fire måneder.