Menu
KART: NVE

Bedre oversikt over skredfare

Vindafjord kommune fikk tirsdag bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare i kommunen.

Av Egil M Solberg | 21.03.2017 18:34:08

Faresonekartene viser blant annet at ingen bolighus, men et fåtall garasjer eller naust ligger innenfor 100-års faresonen for skred i de kartlagte områdene.

Kartene tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred.

Det er til sammen 10 bolighus som ligger innenfor faresonen.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Vindafjord. Vi ser at steinsprang er den skredtypen som utgjør fare for bebyggelsen, forteller Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef i NVE.