Menu
Ole Bernt Thorbjørnsen. Rådmann i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg
Ole Bernt Thorbjørnsen. Rådmann i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Bedre økonomi i Haugesund

Sparetiltakene iverksatt i Haugesund kommune har hatt effekt. Nå kan det bli et overskudd i 2015.

Av Egil M Solberg | 05.09.2015 00:48:51

En alvorlig skattesvikt for Haugesund kommune har gjort det ekstra krevende å skape overskudd i kommunen.

De ekstra kostnadene et regionsenter har sammen med økende arbeidsledighet, har gjort det svært krevende å få budsjettet i balanse.

Rådmann Ole Bernt Thorbjørnes har ifølge Haugesunds Avis nå et håp om at kommune-økonomien rettes opp og at det kan bli et overskudd i 2015.