Menu

Bedre økonomi i byen

Haugesund kommune har lykkes i å bedre økonomien. De siste tre årene har driftsutgiftene per innbygger økt med 1,7 prosent mot et landssnitt på 7 prosent, melder NRK.

Av admin | 12.11.2012 06:35:47

Haugesund, som ble satt under statlig kontroll etter Terra-saken, har klatret 50 plasser på kommunebarometeret for Norge.

Av Rolf Helge Tveit | 12.11.2012 kl.06:35