Menu

Barnevernet må spare

Det statlige barnevernet på Vestlandet må spare 150 millioner kroner og kutter i tallet på ansatte samt reduserer det forebyggende arbeidet, melder NRK.

Av admin | 29.01.2013 06:14:56

Buffetat Vest mener kommunene nå må overta mer av det forebyggende arbeidet.

Av Rolf Helge Tveit | 29.01.2013 kl.06:14