Menu

Barnevernet får refs

I en fersk tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Rogaland får Haugesund kommune refs for manglende rutiner og samarbeid mellom helse-, sosial- og barnevernstjenesten når det gjelder å oppdage og følge opp barn med vansker, ifølge havis.no.

Av admin | 10.12.2008 08:48:57

Barnevernsleder Liv Kjersti Kvalevaag sier at hun ikke er overrasket over rapportens krasse kritikk av manglende samarbeidsrutiner i kommunen.

– Vi var klar over at vi ikke hadde gode nok systemer og tverrfaglig samarbeid for å fange opp de minste og mest sårbare blant oss. Nå har vi sjanse til å gjøre hverandre bedre, og jeg tror det er viktig for alle parter at dette nå blir prioritert. Dette handler om barna og troverdigheten til Barnevernet og det forebyggende arbeidet i kommunen, sier Kvalevaag.

Publisert av Lisa Lien | 10.12.2008 kl.08:4