Menu
Tinghuset, Haugaland Tingrett i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Barnevakt frifunnet for vold

En 29-årig kvinne ble mistenkt for vold mot et barn da hun satt barnevakt. Dette førte til at barnevernet tok ungene fra henne. Nå er hun frifunnet, men barnevernet vil ikke gi seg.

Av Egil M Solberg | 06.02.2018 20:32:42

Et elleve måneder gammelt barn ble akutt syk mens hun passet på det i sitt eget hjem en novemberdag i 2015.

Under behandling på sykehuset ble det mistanke om at barnet var mishandlet. Derfor ble politiet varslet, og deretter også barnevernet.

Etter etterforskningen hos politiet ble det tatt ut siktelse, noe som resulterte i at barnevernet fattet vedtak om å overta ansvaret for alle hennes tre barn.

Saken om vold mot barnet ble senere henlagt på bevisets stilling, men det ble senere tatt ut tiltale mot barnevakten da politiet mente hun ikke hadde gitt barnet den hjelp som var nødvendig da hun ble syk.

Hovedforhandling ble holdt 31. januar og 1. februar 2018. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Nå har Haugaland tingrett frifunnet henne også for dette. Retten finner ikke bevis for å si at barnevakten på noe tidspunkt utførte sin jobb som dagmamma på en dårlig måte. Hun er derfor frifunnet.

I årene etter at hennes egne tre barn ble tatt fra henne, har hun ført sak mot barnevernet helt til Høyesterett. Alle instanser har konkludert med at barnevernstjenesten ikke har hatt grunnlag for sin omsorgsovertakelse.

Barnevernet har har nå tilbakeført de to eldste barna, men har gjort nytt vedtak om likevel å beholde deres yngste barn.