Menu
utkastelse barn UDI
FÅR IKKE BLI: De fargerike jakkene kan fort byttes ut med tildekningsplagg dersom jentene må flytte fra Haugesund til Iran. (Foto: privat)

Barna kastes ut av landet

Søstrene Hawjin (13) og Nawjin (11) er født og oppvokst i Haugesund. Nå blir de sendt tilbake til foreldrenes hjemland Iran.

Av Egil M Solberg | 28.04.2015 16:22:43

En kald reise i januar 2003 fraktet Naser Alinejad og Nahmil Razulpool fra Iran til Norge. Her har de fått døtrene Hawjin (13) og Nawjin (9).

Like etter påske fikk de et avslagsbrev fra Utlendingsnemnda (UNE), der familien blir pålagt å forlate landet.

Avslaget var grunnet i at familien fikk et endelig avslag i 2006, og Naser Alinejad ble forsøkt uttransportert til Iran. Da han var på flyplassen i Iran sa han at han var fra Irak, og ble dermed sendt tilbake til Norge.

I vedtaket fra UNE står det at de er enige i at det vil være til barnas beste å bli i Norge, men at lovgiver har bestemt at det hensynet skal veies opp mot innvandringsregulerende hensyn, melder TV2.