Menu

Bankene har strammet inn på utlån

Bankene låner fortsatt ut penger, men flertallet av sparebankene har strammet inn på sin kreditpraksis som en følge av et endret risikobilde. Men det er også et betydelig fall i etterspørselen etter lån, melder Sparebankforeningen.

Av admin | 29.12.2008 12:56:27

Sparebankforeningen gjennomførte i uke 50 en  undersøkelse blant  sine  medlemsbanker der temaet var bankenes utlånspraksis og   
etterspørselen etter lån i både person- og bedriftsmarkedet. 

– Vi ser et betydelig fall i etterspørselen både når det gjelder boliglån og bedriftslån. Undersøkelsen viser også at bankene fortsatt låner ut penger, men flertallet har strammet inn på sin kreditpraksis som en følge av et endret risikobilde, sier Sparebankforeningens administrerende direktør Arne Hyttnes.

I følge ferske SSB-tall var tolvmånedersveksten i foretakenes innenlandske bruttogjeld frem til utgangen av oktober 19,1 prosent, en oppgang fra 18,9 prosent ved utgangen av måneden før.

– Situasjonen blir selvforsterkende dersom det fester seg et inntrykk blant publikum/kundene om at bankene nå har skrudd igjen utlånskranene. Undersøkelsen viser at personkunder og bedrifter med en sunn økonomi og gode prosjekter fortsatt får lån.

I følge undersøkelsen skyldes bankenes skjerpede utånspraksis i hovedsak to forhold; en vanskelig fundingsituasjon og økt risiko som følge av svakere økonomisk vekst. Førstnevnte er i ferd med å bedre seg.

– Hovedutfordringen fremover vil være å bremse nedturen i realøkonomien og dermed redusere risikoen for bedriftene, heter det fra Sparebankforeningens administrerende direktør.

Av Egil Kr. Solberg | 29.12.2008 kl.12:4