Menu
Lørdag var det lyng- og gressbrann ved Burmavegen etter bålfyring. FOTO: Kjell Bua

Bålforbud på Karmøy

På bakgrunn av høye temperaturer og lite nedbør de neste dagene, er det nå innført bålforbud i Karmøy kommune.

Av Egil M Solberg | 08.05.2016 18:30:58

Gress- og lyngbrannen ved Burmavegen lørdag, var forårsaket av at et bål kom ut av kontroll.

– Det er stor fare for gress- og lyngbrann i hele kommunen, opplyser Karmøy brann- og redningsvesen i dag.

Det er nå totalforbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september uansett forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.