Menu
Bålbrenning

Bålforbud i Karmøy

På grunn av finvær og tørke innfører brannsjefen i Karmøy nå bålforbud inntil videre. Det er stor fare for gress- og lyngbrann i kommunen.

Av Egil M Solberg | 02.05.2017 14:10:35

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann, melder Karmøy Kommune.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.