Menu

Bading i Smedasundet

Flere personer skal ha tatt seg et morgenbad i Smedasundet lørdag morgen. Røde Kors som patruljerer området ved Indre kai under Sildajazzen, fikk folk opp av vannet.

Av admin | 10.08.2013 09:50:26

Det er ikke tilrådelig å bade i Smedasundet. Det er stor båttrafikk i området og vannet kan inneholde en høy konsentrasjon av kloakk og annet utslipp som ikke er forenlig med bading.

Av Egil M Solberg | 10.08.2013 kl.09:47