Menu
Sos rasisme-saken. Tiltalte Kjell Gunnar Larsen sammen med forsvarerne Erik Lea og John Christian Elden.

Avviser SOS-rasisme anke

Kjell Gunnar Larsen og Bjarne Stokke får ikke behandlet sakene sine i Gulating Lagmannsrett. Domstolen har avvist anken etter dommen i SOS-rasisme saken.

Av Egil M Solberg | 15.06.2017 10:38:37

Haugaland Tingrett fant Larsen skyldig i blant annet grovt bedrageri i november i fjor og dømte han til to år i fengsel, hvorav halvannet år ble gjort betinget.

Stokke ble dømt til halvannet år, der et år og 90 dager ble gjort betinget.

Dommene ble anket til Lagmannsretten, som nå har valgt å forkaste anken, i følge Haugesunds Avis.

I tillegg til fengselstraff ble Larsen også dømt til å betale tilbake omlag 890 000 kroner som retten mente han urettmessig hadde ervervet seg.

Den omfattende saken kostet skattebetalerne nærmere 15 millioner kroner.