Menu
Lærer Elev Skole

Avslutter anonym retting

En prøveordning med anonym retting i videregående skoler i Rogaland har vist at karakterene stort sett blir de samme, enten læreren kjenner eleven eller ikke. Nå legges prosjektet ned.

Av admin | 29.09.2015 06:53:22

I den grad det ble funnet forskjeller så viste det seg at lærerne var litt strengere når de ikke kjente eleven.

Det nye flertallet i fylkestinget kommer nå til å avvikle prosjektet, ifølge NRK.