Menu
domstol

Avsatte ikke skattepenger

Han hadde ikke avsatt penger til skattetrekk ved lønnsutbetalinger og ble dømt til fengsel og bot i Haugaland tingrett.

Av Egil M Solberg | 02.11.2017 12:27:36

Den 63 år gamle mannen fra Haugalandet driver enkeltmannsforetak som byggmetster. I 2015 hadde han en ansatt som begikk underslag i firmaet. 2,2 millioner kroner forsvant fra kontoene hans.

Senere det samme året ble mannen skadet i en bilulykke og greide ikke lenger å ivareta selskapets forpliktelser.

Mannen måtte da ta opp lån for å kunne betale lønn til de ansatte. Han prioriterte imidlertid ikke å avsette penger til kemneren. Dermed havnet saken i domstolen.

Mannen har senere betalt inn mye av skattekravet, og avventer salg av en eiendom for å kunne gjøre opp resterende.

Dette var imidlertid ikke godt nok for det offentlige som dømte mannen til 30 dagers betinget fengsel. Han må også betale 30.000 kroner i bot.

Mannen er også dømt til å betale restkravet med renter, et beløp som nå utgjør 491 521 kroner.