Menu

Avlyser anbudskonkuransen

Tre entreprenører gav anbud på bygging av krysset ved Førrestjørn. - Anbudskonkurransen avlyses, melder i dag prosjektleder ved Statens vegvesen Einar Færaas, til Radio Haugaland

Av admin | 14.05.2014 13:26:16

– Anbudskonkurransen avlyses. Vi vil sannsynligvis lyse ut på ny konkurranse etter at entreprenørenes klagefrist er utløpt og ingen har fått medhold i en evt. klage, skriver Færaas i en mail til Radio Haugaland.

Prosjektet med å bygge nytt kryss ved Førrestjørn ble mye dyrere enn hva Statens vegvesen hadde regnet med, noe de gav uttrykk for da anbudene kom inn.