Menu

Avdekket mangler i skjenke-kontroll

Det ble natt til søndag gjennomført storkontroll i restaurantbransjen i Haugesund. Det var flere defekte markeringslys for rømningsvei og mangelfulle internkontroll mapper i henhold til alkoholloven.

Av admin | 30.05.2010 21:52:07

– Utover manglene ble det ikke registrert noen alvorlige brudd på regelverket, opplyser rådgiver Inge Severin Lønning i Haugesund kommune.

Både Politiet, Arbeidstilsynet, Skatt Vest, Brannvesenet, Teknisk forvaltning, Securitas og Rådmannskontoret deltok i storkontrollen.

– Forøvrig var det gledelig å registrere at det ble vist til kurset «Ansvarlig Vertskap» ,som kommunen og politiet gjennomfører èn gang pr år, i forhold til å dokumentere kravene i alkoholloven, opplyser Lønning.

25 steder (restauranter, puber og nattklubber) ble kontrollert i tidsrommet klokken 21.00 til 02.00 natt til søndag.

Av Egil M Solberg | 30.05.2010 kl.21:52