Menu

Avaldsnes vil bygge hall

Avaldsnes IL vil bygge en fotballhall til seks millioner kroner. Et utvalg har jobbet med hallplaner siden fjorårets årsmøte, og nå foreslår klubbens hovedstyre at vi skal bygge en såkalt "kald fotballhall" på grasløkka sør for kunstgrasbanen.

Av admin | 04.01.2010 11:46:50

Styret foreslår å sette opp en plasthall uten garderober med en kunstgrasflate på 60 x 40 meter.

Hallen skal i hovedsak finansieres med lån, men klubben vil bruke 900.000 av egenkapitalen, 635.000 fra spillemidler og 635.000 i kommunal støtte.

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 20. januar for godkjennelse av planene, slik at byggearbeidet kan starte opp til våren.

Av Helge Bro Matland | 04.01.2010 kl.11:4