Menu
e39 firefelt 2025
Illustrasjon: Statens Vegvesen.

Autostrada fra Stavanger til Bergen

Statens vegvesen utreder nå planer om å bygge fire felt på E 39 fra Bokn til Os. Fartsgrense skal være på 110 km/t. I 2025 kan det ta litt over to timer å kjøre fra Stavanger til Bergen.

Av Egil M Solberg | 06.03.2015 00:02:24

Det er NRK som melder om halveringen av reisetiden mellom de to byene og at strekningen da skal være ferjefri.

Seksjonssjef Astrid Eide i Statens vegvesen i Rogaland tror endringen vil få mye å si for folks reisevaner.

– Når du får så kort reisetid mellom to så store byer, vil bussen konkurrere med flyet på en helt annen måte enn i dag. Mange vil foretrekke å sette seg på bussen og kunne jobbe hele veien til Bergen, sier Eide til Aftenbladet.

Planene må først jobbes inn i neste utgave av Nasjonal transportplan (NTP). Denne er under utarbeiding nå og legges frem om ett års tid.

Dersom anleggsmaskinene kommer i gang i 2019, kan den nye firefeltsveien stå ferdig i 2025 – to år etter at Rogfast etter planen skal være ferdig, skriver avisa.