Menu

Åtte ungdommer sendes på dør

Den statlige barnevernsinstitusjonen Knutsatunet ungdomsheim på Stord mister åtte bo- og omsorgsplasser. De som må ut har i følge leder Pål Johansen tre valg: Flytte til institusjon i Haugesund, i fosterhjem eller hjem igjen.

Av admin | 26.02.2007 10:16:33

Ungdomshjemmet er det eneste av sitt slag i Sunnhordland, og Johansen er lei seg for at det unike tilbudet forsvinner allerede fra høsten av. Han mener vedtaket fører til at det nå blir stor avstand mellom ungdommene og familie, venner og skole. Endringene skyldes Bufetat region vest sitt vedtak om å styrke og omstille tiltaksapparatet i barnevernstjenestene. Det er i tråd med politiske målsetninger. I stedet for å værr et bo- og omsorgstilbud, blir Knutsatunet sortert inn under fosterhjemstjenesten i Helse Fonna, skriver Bergens Tidende.

Av Magnus Berning | 26.02.2007 kl.10:1