Menu
FOTO: Kjell Bua

Åtte drept i trafikken

Åtte omkommet i april-trafikken, viser foreløpige tall fra Vegvesenet. 28 i årets fire første måneder, 12 færre enn tilsvarende tid i fjor.

Av Egil M Solberg | 01.05.2017 18:25:43

Det har vært en stabil nedgang i antallet trafikkdrepte de siste årene.

Sammenlignet med samme periode fra 2012 og frem til i dag, er det bare i 2015 at vi finner lavere tall.