Menu
Asylsøkere

Asylplasser til Sveio og Stord

UDI Region Vest etablerer nå 107 nye mottaksplasser for enslige mindreårige asylsøkere i Sveio og på Stord.

Av Egil M Solberg | 04.11.2015 14:09:14

Da tilbudsfristen i en pågående anbudskonkurranse gikk ut mandag denne uken, var det kommet inn femten tilbud med planlagt mottakslokalisering i tolv kommuner på Vestlandet, melder Haugesunds Avis.

Lokalt har Sosial Partner tilbudt seg å ta imot 30 enslige mindreårige til sitt mottak i Førde i Sveio, Hero har tilbudt seg å ta imot 40 i mottaket i Sagvåg på Stord, mens Trygg Bustad har tilbudt seg å ta imot 37 enslige mindreårige asylsøkere i sitt mottak i Sagvåg, melder avisa.