Menu

Asylmottak må rette opp

Bømlo Mottak har fått frist til 1. februar med å rydde opp etter å fått hele åtte pålegg av Arbeidstilsynet. Tilsynet besøkte bedriften 7. oktober i fjor. De fleste av påleggene er knyttet til HMS-arbeidet, skriver havis.no.

Av admin | 04.01.2010 07:09:55

Tilsynet etterlyser skriftlige rutiner for å forebygge, håndtere og melde eller følge opp vanskelige situasjoner.

Bedriften har blant annet fått pålegg om å lage en forpliktende handlingsplan med tiltak og tidsfrister for å redusere risikoforholdene vedrørende vold og trusler.

Arbeidstilsynet pålegger også bedriften å rydde opp i forholdene knyttet til overtid.  Tilsynet reagerer på at bedriften har uklare rutiner for hvordan overtid skal defineres.

– I interne avklaringer per e-post defineres overtid kun ved beordring knyttet til arbeid utover alminnelig arbeidstid. Dersom man arbeider overtid frivillig får man ikke utbetalt overtidstillegget. Denne praksisen er ikke i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, skriver seniorinspektør Ellen Meldahl i Arbeidstilsynet.

Publisert av Lisa Lien | 04.01.2010 kl.07:0