Menu

Årets siste sparetips

Dersom du er under 34 år og ikke har gått til anskaffelse av din første bolig ennå bør du åpne en Bsu-konto i banken i dag. Forskudd på arv gir også en god gevinst. Kombinasjonen er enda bedre.

Av admin | 30.12.2009 07:47:50

HØR LYDFIL: ÅRETS SISTE SPARETIPS
Spar i BSU og ta ut forskudd på arv. Det er årets siste økonomitips fra Radio Haugalands økonomiekspert Sigurd Persson.

– Da får du de beste innskuddsrentene og i tillegg et solid skattefradrag på spart beløp, sier økonom Sigurd Persson!

Pengene og renteinntektene må gå til boligkjøp eller nedbetaling av boliggjeld.  

Maksimalt sparebeløp pr. år er satt til 20.000,-. Skattefordelen på 20% av spart beløp, og dette gir 4.000,- i skattelette inneværende år. Maksimal kvote til sammen på denne kontoen er 150.000,- pluss renter.

Bsu-kontoen må opprettes før anskaffelse av bolig. Den skal gå til egenkapital til bolig, eller nedbetaling av boliglån og blir Bsu-avtalen brutt må skattefordelen tilbakebetales.

Forskudd på arv
Med virkning fra 1. januar 2009 ble det innført en regel om avgiftsfrihet for et årlig beløp til barn og barnebarn tilsvarende ½ G (folketrygdens grunnbeløp, 1G er nå kr. 70.256,-). Det avgiftsfrie beløpet utgjør nå således kr. 35.128,-

Det årlige beløpet gjelder for hver giver og mottaker. Det vil si at mor og far til sammen kan gi opp til 1 G hvert år til hvert barn uten at det utløser arveavgift.

Av Egil M Solberg | 30.12.2009 kl.07:4