Menu

– Arbeidsmarkedet på kokepunktet

Haugesund og Karmøy har høyest arbeidsledighet i fylket, men opplever samtidig å ha den laveste ledigheten på lenge. I dag er det registrert 2 prosent helt ledige i Haugesund, mens 1,9 prosent er helt ledige i Karmøy.

Av admin | 02.02.2007 10:37:58

Direktør i NAV Rogaland, Truls Nordahl, mener arbeidsmarkedet er på kokepunktet i Rogaland. – De aller fleste får mulighet til å få seg arbeid, men samtidig må vi ikke la gleden få ta helt overhånd. Det er utfordringer med å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft og det må gjøres uten at vi ødelegger den konkurranseevnen som vi har for tiden, sier Nordahl. Arbeidsledigheten i nordfylket har tradisjonelt ligget høyere enn i sørfylket, men nå mener Nordahl at dette har utjevnet seg. – Det har endret seg de seneste 2-3 årene. Nå er situasjonen mye mer lik og det betyr at nordfylket har fått mye mer del i verdiskapningen som vi ser totalt sett og det synes jeg er svært hyggelig, sier Nordahl. Utsira har lavest ledighet i nordfylket. Der er bare én mann uten arbeid.

Av Magnus Berning | 02.02.2007 kl.10:3