Menu

Arbeidsløse tar barn ut av barnehagen

I spørretimen på Stortinget i dag, spør stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) regjeringen om hva de vil gjøre med familier uten jobb som må ta barn ut av barnehagen.

Av Egil M Solberg | 10.05.2017 09:11:19

Det er Arbeidsministeren som kommer til Spørretimen – da kunnskapsministeren er på reise.

– Men det passer også bedre – for da kommer jeg til å følge opp med to spørsmål der jeg lurer på om H/FRP regjeringen tenker de har gjort mye for denne gruppen: Småbarnsfamilier som opplever at mor eller far, eventuelt begge står uten arbeid og ikke ser annen utvei enn å ta ut barn fra barnehagen, sier Liadal til Radio Haugaland.

I 2013 var makspris for barnehageplass 2330 kroner per måned. I 2017 er den 2730 kroner per måned. Dette er en økning langt over prisjustering.

I april 2016 opplyste Safe at antallet barn som tas ut av barnehagene i Stavanger kommune øker. I flere av tilfellene ble årsaken begrunnet med at foreldrene har dårlig råd.

Liadal stiller i dag følgende spørsmål: Er Statsråden bekymret for at de stadig økende barnehageprisene kombinert med høy arbeidsledighet øker forskjellene mellom de som har jobb og ikke?