Menu

Arbeidsledigheten stiger i Rogaland

Ved utgangen av august var det 4851 personer helt uten arbeid i Rogaland. Dette er 399 flere enn på same tid i fjor og tilsvarer en økning på 9 prosent. Den samlede ledigheten er imidlertid bare på 2,0 prosent.

Av admin | 30.08.2013 12:34:59

1196 nye stillinger ble lyst ut denne måneden. Det er en nedgang på 26 prosent sammenlignet med august 2012.

– Tendensen til et strammere arbeidsmarknad fortsetter, men det er likevel viktig å presisere at arbeidsmarknaden i Rogland fremdeles er godt, seier Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland.

Av Egil M Solberg | 30.08.2013 kl.12:34