Menu

Arbeidsledigheten økte fra 1,1 til 1,3 %

Rogaland har nå 2857 helt ledige, 345 flere enn i november. Ledigheten økte fra 1,1 prosent til 1,3 prosent i desember. Sammenligner vi med desember 2007 er dette en økning på 29 prosent.

Av admin | 18.12.2008 11:53:15


Litt over halvparten av de som er blitt arbeidsledige i desember kommer fra bygg og anlegg og industrinæringen.

Mange utlyste stillinger viser at virksomheter fortsatt trenger nye hender.
 
? Vi oppfordrer derfor nye på arbeidsmarkedet til å søke aktivt for raskt å komme over i nytt arbeid, sier fungerende direktør, Åge J. Hansen i NAV Rogaland.

Rogaland har landets laveste ledighet. 345 flere personer registrerte seg arbeidsledige i desember. 138 av disse er permittert. Landet har en ledighet på 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

Flere unge menn blir arbeidsledige
Ledigheten øker mest blant unge. Den største økningen finner vi blant menn under 30 år. Denne tendensen ser vi både i Rogaland og i landet for øvrig. Sammenlignet med ett år tilbake er 245 flere personer under 30 år er registrert helt ledige.

Størst økning i bygg og anlegg og industri
Litt over halvparten av de som er blitt arbeidsledige i desember kommer fra bygg og anlegg og industrinæringen. Vi registrer også en økning i næringene reiseliv, transport og service. Offentlig sektor holder seg stabil, og vi ser en liten reduksjon i ledigheten innen helse, pleie omsorg, undervisning og barne- og ungdomsarbeid.

 49 flere permitterte i desember
Det ble registrert 138 permitterte personer i desember, som er en økning på 49 personer siden utgangen av november.

? Arbeidsgivere har plikt å varsle NAV ved permitteringer som rammer mer enn ti personer. Flere kontakter oss med spørsmål om regelverk på området. Selv om de fleste arbeidsgivere er flinke til å se på muligheter for ansatte som står i fare for å bli permittert eller å miste jobben, forventer vi en økning i antall permitteringer i fylket den nærmeste tiden.

 Mange ledige stillinger
I Rogaland ble det utlyst 1621 ledige stillinger i desember. Det er en nedgang på 27 prosent om vi sammenligner med desember i fjor. Nedgangen er allikevel svakere enn i resten av landet, som har 35 prosent færre utlyste stillinger sett i forhold til desember i fjor.

? Nedgangen i antall utlyste stillinger er jevnt fordelt på alle næringer. Selv om vi ser store bevegelser i arbeidsmarkedet som følge av konjunkturomslaget, gir det lave ledighetsnivået i Rogaland muligheter både for arbeidsgiverer og nye på jobbmarkedet. Det enda mange ubesatte stillinger der ute, sier Åge J. Hansen.

Ledigheten vil øke ytterligere
? Vi forventer at antall arbeidsledige og permitterte øker ytterligere på nyåret. NAV øker beredskapen få å håndtere et økt antall ledige. Vi holder tett kontakt med næringslivet og bistår gjennom å informere om regelverk og kanalisere arbeidskraft over i bedrifter og næringer med behov for kompetanse. Vi jobber for at enkeltpersoner blir aktive på jobbmarkedet på en tidlig tidspunkt. Motiverte jobbsøkere får ofte ny jobb raskt, sier Åge J. Hansen i en pressemelding fra NAV.

Av Egil Kr. Solberg | 18.12.2008 kl.11:5