Menu
arbeidere ledighet olje

Arbeidsinnvandrerne mister jobben

Mange av dem som har mistet jobben den siste tiden, er arbeidsinnvandrere, og fire av ti arbeidsledige i Rogaland nå, kommer ikke fra Norge, melder NRK.

Av admin | 27.05.2015 05:27:42

Arbeidsinnvandrerne fordeler seg på 90 nasjonaliteter.

Den største gruppen er polakker, som utgjør 1400 av de over 8000 arbeidsledige i fylket.