Menu

Arbeidet med ny bro til Risøy har startet

Statens vegvesen har fått tillatelse fra Fylkesmannen til utfylling og dumping av masse fra T-forbindelsen i sjøen ved Storasundskjærene. Dermed har arbeidet med ny bro til Risøy startet, melder Haugesund kommune.

Av admin | 03.05.2010 10:38:16

Utfyllingen i sjøen skjer som del av arbeidet med bygging av ny bro til Risøy. Bunnsedimentene i utfyllingsområde er forurenset av organiske og uorganiske miljøgifter. Det er stilt krav om tildekking av sjøbunnen for å hindre at de forurensede bunnsedimentene virvler opp under arbeidet.

Ny forbindelse til Risøy vil få status som fylkesveg (?arm av FV47?). Byggingen av ny forbindelse til Risøy er tenkt som et 100 % bompengefinansiert prosjekt i regi av Fylkeskommunen og Statens Vegvesen.

Bygging av selve brua vil ta lengre tid, da bystyret i Haugesund valgte å prioritere opprusting av Karmsundgata før ny forbindelse til Risøy da vi behandlet Haugalandspakken i 2004. Fyllingen må likevel skje nå, i og med at det er nå tunneldrivingen mellom Karmøy, Fosen og Gismarvik pågår.
 

Av Egil Kr. Solberg | 03.05.2010 kl.10:3