Menu

Arbeidet med kaien 3.etappe startet

Denne uken startet arbeidet med etappe 3 i oppgraderingsprosessen av Indre kai i Haugesund. Anleggsområdet strekker seg fra Kråkereiret i nord til Risøybroen. Kaiens dårlige forfatning gjør arbeidet vanskelig.

Av admin | 22.02.2007 12:39:29

Det er entrepenørfirmaene til Jostein Myge og Kjell Jacobsen som skal ta seg av arbeidet. Myge skal fortsette arbeidet med brosteinslegging, mens Jacobsen skal ta seg av byggingen av en trebrygge for småbåter som skal legges fem og en halv meter ut i sundet. Denne skal forankres i bunn av Smedasundet, da den eksisterende kaien ikke vil tåle påkjenningen. Arbeidet er både økonomisk og tidmessig krevende. I følge Odd Engen er det et under at denne delen av kaien fortsatt holder stand. – Det er mildt sagt elendig. Det er ubegripelig at noen i 1911 kunne prestere å bygge en kai med så dårlig fyllmasse og så elendig kvalitet som det er på dette her. De har bare lødd opp noe sprengstein, så vår herre har vel sørget for at den kaien ikke har drasset ut i sundet for lenge siden. Det ser ikke ut som andre har passet på den, sier en lattermild Engen. I anleggsperioden vil det bli skiltet med envegskjøring og tillatt av og påstigning i gatearealet sørover kaien.

Av Magnus Berning | 22.02.2007 kl.12:3