Menu

– Arbeidet for Vibrandsøy er i gang

I følge konstituert kommunaldirektør Jo Inge Hagland er det forberedende reguleringsarbeidet for Vibrandsøy allerede i gang. Utpå høsten kommer avklaringene om framtidig bruk av øyperlen, skriver Haugesunds Avis.

Av admin | 26.06.2008 13:37:59

Ordfører Petter Steen jr. er ekstremt opptatt av at kommunen som reguleringsmyndighet og potensiell kjøper skal kjøre en ryddig prosess.

– Når vi går inn i en diskusjon om kjøp av Vibrandsøy, må vi gjøre det veldig tydelig at vi ikke er ute etter å ?børse? , men å sikre området, sier Steen til Haugesunds Avis.

Han ønsker at en stor del av den 300 mål store  Knutsen-eiendommen skal brukes til rekreasjons- og fritidsformål.

Publisert av Lisa Lien | 26.06.2008 kl.13:3