Menu

App for unge vitner

Domstolen har nå fått utviklet en applikasjon for mobiltelefoner med det formål å informere unge i vitnesituasjoner.

Av admin | 03.07.2012 10:35:44

For noen – særlig unge – kan det å bli innkalt som vitne i retten skape uro og usikkerhet. Dette er bakgrunnen for at Domstolsadministrasjonen har fått utviklet en informasjonsapp.

Applikasjonen tar sikte på å skape større trygghet under vitnesituasjonen og er tilgjengelig for iPhone, Ipod, Touch og Android.

Av Egil M Solberg | 03.07.2012 kl.10:35